Hello guest! It looks like you're not a member yet. Register for free and get full access!

Conversation Between Gagi and aventador

1 Visitor Messages

  1. trung tâm tiếng anh thành lập công ty tư vấn luật http://we-cooking.com/ w tư vấn luật nhạc sàn cực mạnh tấn công tụ tán ly hợp trên chiến trường dành cho kỵ binh. Thông qua chủ động tấn công phân tán, chia cắt đối thủ thành từng mảnh nhỏ. Sau đó thông qua tập trung binh lực thật nhanh tạo ra ưu thế cục bộ, từ đó giáng những đ̣n tấn công hung hăng vào trận địa của địch.
    Loại chiến thuật ly hợp này trước kia là h́nh thức tác chiến bên ngoài chiến trường, là thủ đoạn dùng nhiều toán quân chia ra tác chiến. Nhưng khi mang vào sử dụng trong chiến trường chính, khó khăn không nhỏ chút nào.
    Nhưng có thể tưởng tượng được, một khi sử dụng nó hoàn hảo, tất nhiên uy lực của nó tăng mạnh, hoàn toàn có
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1